Białoruś Bus Tour
Na Białoruś bez wizy

Białoruś Bus Tour

Na Białoruś bez wizy


BEZWIZOWY WJAZD NA BIAŁORUŚ

   Witamy na Białoruś! Dziś do Republiki na okres 5 dni w bezwizowy, mogą przyjechać obywatele ponad 77 państw. Pełną listę można znaleźć tutaj http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31700462.

   Program ten obejmuje dwie turystyczno-rekreacyjne strefy:
· turystyczno-rekreacyjna strefa "Brześć" (w jej skład wchodzą miasto Brześć, a także Brzeski, Żabinkowski, Kamioniecki i Prużanski rejony obwodu Brzeskiego, Świsłoczski powiat Grodzieńskiego obwodu);
· park turystyczno-rekreacyjny "Grodno i kanał Augustowski" (do strefy włączone także miasto Grodno i rejon Grodzieński).

CO JEST POTRZEBNE DO WJAZDU?

· Paszport. Dokument do wyjazdu za granicę, ważny przez okres bezwizowego pobytu, przy czym okres jego legitymacji powinien kończyć się nie wcześniej niż 90 dni po planowanym wyjeździe z Białorusi.
· Pieniądzy. Na każdy dzień pobytu wymagana jest obecność turysty - od 2 podstawowych wartości na każdy dzień, a jeśli zamierzasz wyjechać na 30 dni – od 50 podstawowych wartości (1 podstawowa wartość na lipiec 2019 wynosi 25.5 rubla.)
· Turystyczny pakiet usług. Zakupione najmniej 2 usługi turystyczne* i ubezpieczenie zdrowotne na czas wizyty· 
· Przepustka. Bezpłatny dokument podróży bez wiz, wystawiana do zakupionej wycieczki.
   Goście z zagranicy, odwiedzających Białoruś bez wizy na okres od 5 dni, muszą zarejestrować się w odpowiednich jednostkach organizacyjnych MINISTERSTWA spraw wewnętrznych. Jeśli planujesz noclegi w hotelach, motelach i innych obiektach zbiorowego pobytu, rejestracja cudzoziemców odbywa się przez pracowników danych oświatowych są wzywani.

* Sporządzanie dokumentów kupujesz wycieczkę, składających się z 2-ch usług turystycznych - bilet do muzeum, dojazd taksówką (do 5 km).

KOLEJNOŚĆ WJAZDU

  • Cudzoziemcy bez otwierania wiz mogą przyjechać na Białoruś na terytorium specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku "Grodno i kanał Augustowski" i przylegające do niego tereny.
  • Do przekroczenia granicy Państwowej Republiki Białoruś z rzecząpospolitą Polską mogą być w punktach kontrolnych "Leśna" ("Gaj"), "Bruzgi" ("Kuźnia Białostocka"), z Republiką Litwy – w punktach kontrolnych "Prywalka" ("Švendubrė"), "Prywalka" ("Raigardas"), dworzec kolejowy w Grodnie, "Lotnisko Grodno"*.
  • Bez wizy można odwiedzać cały teren Grodzieńskiego powiatu i m. Grodna.
   Przyjechać do bezwizowego strefy Białorusi turyści mogą przez 12 międzynarodowych przejść granicznych.
   W turystyczno-rekreacyjnego strefy "Brześć":
- atlasy drogowe przejścia graniczne "Brześć" ("Terespol"), "Domaczewo" ("Słowaciczy"), "Pesczatka"  ("Połowce")
- polecenie uproszczonego granicznych "Pererow" ("Białowieża")
- dworzec graniczne "Brześć" ("Terespol")
- graniczne "Lotnisko Brest"

   W park turystyczno-rekreacyjny "Grodno i kanał Augustowski":
- atlasy drogowe przejścia graniczne "Bruzgi" ("Kuźnia Białostocka"), "Prywalka" ("Raigardas")
- elementy uproszczonego granicznych "Leśna" ("Nowe"), "Prywalka"  (" Švendubrė")
- dworzec graniczne "Grodno" ("Kuźnia Białostocka");
- graniczne "Lotnisko w Grodnie"

   Powodem, aby odwiedzić bez wizy jest dokument ustalonego wzorca, który jest wydawany obcokrajowcowi białoruska firma turystyczna.
   Ważne! Zagranicznym gościom, którzy przyjechali bez wizy, należy zarejestrować się w organach wewnętrznych w ciągu pięciu dni.

FORMULARZ DO REJESTRACJI

   Proszę, wpisz informacje o podróży w bezwizowu strefy (dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo) należy wprowadzać z aktualnego paszportu).