Białoruś Bus Tour
Na Białoruś bez wizy

Białoruś Bus Tour

Na Białoruś bez wizy


Informacje ogólne

  Białoruś – kraj, który nazywa się sercem Europy. Granica państwa w postaci liść klonu, na zachodzie białoruskie regiony znajdują się na granicy z Polską Republiką, na północnym zachodzie- z Litwą, od północy z Łotwą i Rosją, na południu z Ukrainą, a na wschodzie i północnym-wschodzie – z Federacją Rosyjską. 

   Oficjalna nazwa państwa - Republika Białoruś. 

   Od 1994 Białoruś jest prezydencką republiką, a stanowisko prezydenta kraju zajmuje Aleksander Łukaszenka. Oficjalną walutą kraju jest rubel białoruski. 


Картинки по запросу александр лукашенко


   Na Białorusi aktywnie rozwija się rolnictwo, a także produkcja przemysłowa . 

   Stolicą i największym pod względem liczby ludności punktem kraju jest nowoczesne europejskie miasto Mińsk, liczba ludności wynosi 1 992 800 osób. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym: tutaj znajduje się międzynarodowe lotnisko, duży dworzec kolejowy i autobusowy, metro. 

 

Herb, flaga i hymn Republiki Białoruś

   Symbolami niepodległości kraju są białoruski flagę, hymn i godło. 
   Białoruski flaga składa się z dwóch poziomych pasów czerwonego i zielonego koloru i pionowo znajdującego się po lewej stronie czerwonego białoruskiego ornament na białym tle. 
   Godło państwowe Republiki Białoruś – to kontur granic kraju zieleni w promieniach wschodzącego nad ziemią słońca z czerwoną gwiazdą w górnej części, okoloną kłosy pszenicy, koniczyny i kwiaty lnu. Żytnio-kwiatowy wieniec trzy razy wokół taśmą w kolorze czerwono-zielonym, a w centrum, na tle taśmy umieszczony złoty napis "Respublika Białoruś". 


Похожее изображение

 

   Hymn Republiki Białoruś – to utwór, którego kompozytorem jest Nestor Sokołowski, a autorami słów – Michał Kłimkowicz i Władimir Korizna. Za podstawę hymnu została podjęta muzyka oficjalnego hymnu BSSR. Tekst hymnu państwowego kładzie nacisk na suwerenności Białorusi, pokojowośći, tolerancji i pracowitość jej mieszkańców 

Położenie geograficzne i zasoby naturalne Białorusi

 Środkowo-europejski położenie geograficzne pozwala na Białorusi aktywnie rozwijać stosunki gospodarcze z regionów przygranicznych i innymi krajami. Kraj jest podzielony na sześć obwóduw, regionalne ośrodki: Miński, Grodzieński, Brzeski, Mohylewski, Witebski, Gomełski 

   W polskim krajobrazie dominują równiny większość obszaru zajmują pola, łąki i lasy. Nasz kraj jest często nazywany niebieskim okiem, bo znajduje się tu ponad trzynaście tysięcy zbiorników wodnych (jezior i rzek) pięknej urody. 

   Jedna z najpiękniejszych wodnych atrakcji Białorusi - jezioro Narocz, którego powierzchnia wynosi około 79 kilometrów kwadratowych. Znajduje się ono w obwodzie Mińskim, w Naroczanskim parku narodowym. Większość białoruskich jezior ma głębokość nie więcej niż pięć metrów, ale jest też około 6 procent zbiorników wodnych, których głębokość sięga 20 metrów i więcej. 

   Zasoby naturalne na terenie Białorusi przedstawione trzydziestu rodzajów kopalin. Na pierwszym miejscu znajduje się torf. Tak jak w kraju, duża ilość bagien, miejsca urodzenia torfu bogate i są w każdym obwodzie. Wśród mineralnych surowców najcenniejszym bogactwem Białorusi pozostaje sól kamienna i potas. W zapasach nawozów potasowych republika wchodzi do światowej pierwszej piątce dostawców.

Białoruski klimat 

   Na Białorusi panuje umiarkowany klimat kontynentalny, z częstymi atlantyckimi cyklonami:z łagodną i wilgotną zimą, ciepłym latem, włókna jesień. Lokalnego klimatu charakteryzuje się nagłe zmiany temperatury w każdej porze roku. 

Ludność Republiki Białoruś

       Na dzień dzisiejszy na Białorusi mieszka około 9,5 mln osób. Z 90 r. liczba ludności spadła, jednak w ostatnim czasie obserwuje się wzrost liczby urodzeń, co w dużej mierze przyczynia się państwowa polityka demograficzna.
   W Mińsku, stolicy Białorusi, mieszka około 17% ludności kraju. Największa gęstość zaludnienia występuje w Mińskim obwódzie (81 osób/km kw.). 
   Białorusini jako naród charakteryzują takie cechy, jak: tolerancja, życzliwość i gościnność. W dużej mierze jest to związane z historią kraju, przez który przeszedł naród białoruski. Na dzień dzisiejszy w republice mieszkają przedstawiciele różnych narodowości. Główną masę ludności kraju stanowią: 
białorusini (81,2%). Na drugim miejscu – rosjanie (8,2%). Również w kraju mieszkają polacy, ukraińcy, żydzi, ormianie i inne mniejszości narodowe. W kraju dwa ucze języka - rosyjski i białoruski, ale duża część ludności mówi w języku rosyjskim. 

Похожее изображение


     W kraju dwa ucze języka - rosyjski i białoruski, ale duża część ludności mówi w języku rosyjskim.
   Na oficjalnej i poziomie legislacyjnym, w kraju obsługiwany jest tolerancji dla wszystkich religii. Najbardziej rozpowszechnioną religią jest chrześcijaństwo (71.2%). Chrześcijanie Białorusi wyznają (prawosławie, katolicyzm, uniactwо, protestantyzm). Również w kraju przedstawiono na judaizm, islam, hinduizm i inne religie. 

Przydatne informacje dla turystów podróżujących na Białorusi

   Białoruś – bardzo spokojne i dobre państwo, ale podczas wizyty w każdym kraju trzeba wiedzieć, gdzie warto się skontaktować w nagłych wypadkach.
   Wszyscy goście naszego kraju muszą mieć przy sobie ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jesteś chory, lub potrzebujesz opieki medycznej w nagłych wypadkach należy dzwonić na telefon, usługi ubezpieczeniowej, określonej w centrum medycznym polisie, lub telefonicznie pogotowia ratunkowego – 103. 
   Jeśli trafiłeś na złą sytuację, stał się świadkiem lub ofiarą przestępstwa, należy skontaktować się z policją telefonicznie 102.
   O pożarze można zgłosić pod numerem telefonu 101.
   Informacje na temat obecności i harmonogramie transportu kolejowego można skontaktować się przez numer 105, w sprawach lotniczym-wiadomości – telefonicznie 106, dworzec autobusowy – 114.